Polishism #7.0

Aby sprawdzić czy popełniasz te powszechne błędy, rozwiąż najpierw poniższy quiz “check your knowledge”. Kiedy skończysz rozwiązywanie tego krótkiego quizu, przewiń stronę w dół poniżej zdjęcia, żeby sprawdzić swoje wyniki i dowiedzieć się jak poprawić swoje błędy. Jeżeli w lekcji występują trudniejsze słowa, są one napisane kursywą i po kliknięciu w nie wyświetli Ci się definicja z Diki.pl.


Please translate and write out the following sentences from Polish into English:

 1. Jestem tak zdenerwowany, bo rząd niszczy Państwo.
 2. Kiedy Alojzy jest zdenerwowany, bardzo się poci. [ Pocić się = to sweat]
 3. Saturnina zdenerwowała się, bo urząd skarbowy zamroził jej rachunek bankowy. [ Urząd Skarbowy = Tax OfficeZamrozić rachunek bakowy = to freeze a bank account]
 4. Nie wiem dlaczego Mściwuj denerwuje się przed randkami.
 5. Bartłomiejo! Nie denerwuj swojego brata. Zaczyna płakać.
 6. Synu, musisz wracać do domu na noc, denerwujesz matkę i nie może spać.

 

 

 

UWAGA! NIE PRZEWIJAJ EKRANU W DÓŁ, DOPÓKI NIE SKOŃCZYSZ QUIZU. ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ZDJĘCIEM PONIŻEJ.


 

This picture is taken from around Brookings, Oregon. All along the Pacific Ocean you can find these “Sea Stacks” or the rock islands just off the coast. Oregon is known for its progressive liberal culture, and the natural beauty of the state is truly incredible.


 

 

 

 

 

Answers:

 1. I am so upset because the government is destroying the country. = Jestem tak zdenerwowany, bo rząd niszczy Państwo.
 2. When Alojzy is nervous, he sweats a lot. = Kiedy Alojzy jest zdenerwowany, bardzo się poci.
 3. Saturnina got upset because the tax office froze her bank account. Saturnina zdenerwowała się, bo urząd skarbowy zamroził jej rachunek bankowy. [ zamrozić rachunek bakowy = to freeze a bank account]
 4. I don’t know why Mściwuj gets nervous before dates. = Nie wiem dlaczego Mściwuj denerwuje się przed randkami.
 5. Bartłomieja! Don’t upset your brother. He is starting to cry. = Bartłomiejo! Nie denerwuj swojego brata. Zaczyna płakać.
 6. Son, you must return home at night, you make your mother nervous and she cannot sleep. = Synu, musisz wracać do domu na noc, denerwujesz matkę i nie może spać.

Lesson:

Are you upset or are you nervous? This is what I am looking for in this edition of Polishisms. Here we have another “false friend,” which are words that look similar between the two languages, but in fact we use them differently.

The Polish adjective “zdenerwowany” can be translated to both “Nervous” and also “Upset” in English, which is why this is a very common mistake for Poles learning English.

There usually isn’t a problem when you want to use zdenderwowany when it feels more like zaniepokojony. This is nervous for us in English. In English, “nervous” generally means worried or anxious.  Look at the definition in the online Cambridge dictionary:

My example was:

 1. When Alojzy is nervous, he sweats a lot. = Kiedy Alojzy jest zdenerwowany, bardzo się poci.

The problem between our languages comes up when you want to use zdenderwowany to mean something more like unhappy or even angry. If you use the word “Nervous” for when you mean you are more unhappy/angry/worried then you need to use the word “Upset.” Look at the definition in the online Cambridge dictionary:

Or like in my example:

 1. I am so upset because the government is destroying the country. = Jestem tak zdenerwowany, bo rząd niszczy Państwo.

If you want to use the verb form. In English it is also a bit confusing because we use the construction: “to get nervous“, or, “to get upset“. Which are both zdenerwować się (not zdenerwować).

Here is zdenerwować się = to get nervous (zaniepokojony):

 1. I don’t know why Mściwuj gets nervous before dates. = Nie wiem dlaczego Mściwuj denerwuje się przed randkami.

And here it more like unhappy/angry/worried:

 1. Saturnina got upset because the tax office froze her bank account. Saturnina zdenerwowała się, bo urząd skarbowy zamroził jej rachunek bankowy.

Look at how you use Zdenerwować (without the się). If you are talking about the nervous aspect of the verb, then we use “to make someone nervous.” Take a look at my example:

 1. Son, you must return home at night, you make your mother nervous and she cannot sleep. = Synu, musisz wracać do domu na noc, denerwujesz matkę i nie może spać.

If you want to use zdenerwować more in the sense of unhappy/angry then you need to use the verb “to upset.”

 1. Bartłomieja! Don’t upset your brother. He is starting to cry. = Bartłomiejo! Nie denerwuj swojego brata. Zaczyna płakać.

****Bonus****

In English “upset” is unhappy and that can either mean angry or also sad/worried. So in situations that someone is sad and worried you can also use it:

 1. She is still very upset that her dog died. = Ona jest wciąż bardzo smutna/zasmucona, zmarł jej pies.
 2. She is crying and looks really upset, I wonder if the boss fired her? = Ona płacze i wygląda na bardzo smutną/zmartwioną, zastanawiam się czy szef ją zwolnił?

The stronger more vulgar form of “to be upset” (angry) in American English is “to be pissed off.”  In Polish it’s “wkurzony.”  I use “pissed off” a lot around my friends but avoid using it in a public or in a professional situation. You will definitely hear this used a lot in films.

For instance, if you want to say:

 1. I have been waiting 30 minutes for him and I am very pissed off. = Czekam na niego 30 minut i jestem bardzo wkurzony.

and as a verb (to piss off = wkurzać):

 1. Don’t piss off the bears, they will come eat us. = Nie wkurzaj niedźwiedzi, przyjdą nas zjeść.

Remember:

If you want to show you are anxious (zaniepokojony) = NERVOUS

 1. “Zdenerwowany” as an adjective  = “Nervous”. I am so nervous when I have to speak in front of crowds. 
 2. “Zdenerwować się”  as a verb = “to get nervous.”  I get nervous when I have to walk home alone at night.
 3. “Zdenerwować kogoś” as a verb = “to make someone nervous.” It makes John nervous when he hears little children crying.

If you want to show you are unhappy/angry (nicer form of wkurzony) = UPSET

 1. “Zdenerwowany” as an adjective  = Upset. I am so upset that someone stole my lunch from the company fridge.
 2. “Zdenerwować się” as a verb = “to get upset.” I get upset when no one except me cleans the apartment.
 3. “Zdenerwować kogoś” as a verb = “to upset someone.” Don’t smoke in here, it will upset my mom.

It is also a good idea to remember that upset can mean sad as well:

This man is really upset (sad worried), I think he needs a hug.


Extra Practice:

 1. Genowefa has to give a speech in front of her whole company and is really _______ [upset/nervous].
 2. When our boss is so ______ [upset/nervous], he always starts to yell at us. I don’t have time for that, I am resigning.
 3.  Have you ever heard of “Fainting Goats” that fall over when they panic and _______ [get nervous/get upset]?!?! [to faint].
 4. It _______ [upsets me/makes me nervous] when my kid walks close to the cliff.
 5. It _______ [upsets me/makes me nervous] when my kid lies to me.
 6. They _______ [got nervous/got upset] when the police started asking them questions.
 7. We _______ [got nervous/got upset] when the police started arresting people without any cause.
 8. He’s always been a little _______ [nervous/upset] of change.
 9. Some people when they _______[get nervous/get upset], they start to laugh. My friend laughed when she heard her mother died.
 10. Don’t _______ [get nervous/get upset], I was just trying to help, I didn’t mean to piss you off.
 11. Snakes _______ [upset me/make me nervous].
 12. Racist jokes _______ [upset me/make me nervous].

Are you upset or nervous?

 1. You just spilled coffee on your new shirt?       Upset? or Nervous?
 2. You are waiting for the results of the pregnancy test?      Upset? or Nervous?
 3. You are about to go into battle?       Upset? or Nervous?
 4. You have to tell your parents that you failed your “Matura”?       Upset? or Nervous?
 5. You are about to skydive?       Upset? or Nervous?
 6. You just learned that your friend left you alone at a party without saying goodbye.       Upset? or Nervous?
 7. Your parents force you to cut your hair.       Upset? or Nervous?
 8. The taxi cab driver just cheated you on the price.       Upset? or Nervous?
 9. You are on a spaceship and you are running out of air.       Upset? or Nervous?

Answers Below.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers:

 1. Genowefa has to give a speech in front of her whole company and is really [upset/nervous].
 2. When our boss is so [upset/nervous], he always starts to yell at us. I don’t have time for that, I am resigning.
 3.  Have you ever heard of “Fainting Goats” that fall over when they panic and [get nervous/get upset]?!?! [to faint].
 4. It [upsets me/makes me nervous] when my kid walks close to the cliff.
 5. It [upsets me/makes me nervous] when my kid lies to me.
 6. They [got nervous/got upset] when the police started asking them questions.
 7. We [got nervous/got upset] when the police started arresting people without any cause.
 8. He’s always been a little [nervous/upset of change].
 9. Some people when they [get nervous/get upset], they start to laugh. My friend laughed when she found out her mother died.
 10. Don’t [get nervous/get upset], I was just trying to help, I didn’t mean to piss you off.
 11. Snakes [upset me/make me nervous].
 12. Racist jokes [upset me/make me nervous].

 

Are you upset or nervous?

 1. You just spilled coffee on your new shirt?       Upset
 2. You are waiting for the results of the pregnancy test?      Nervous
 3. You are about to go into battle?       Nervous
 4. You have to tell your parents that you failed your “Matura”?       Nervous
 5. You are about to skydive?       Nervous
 6. You just learned that your friend left you alone at a party without saying goodbye.       Upset
 7. Your parents force you to cut your hair.       Upset
 8. The taxi cab driver just cheated you on the price.       Upset
 9. You are on a spaceship and you are running out of air.       Nervous

Thanks and I hope this really helped! If you want to thank me, please like and share with those that would care.

Happy Learning,

Elijah Pendergraft

 

Please share and like on Facebook, if you have benefited from this post and you think others would too. Share on FacebookShare on LinkedIn

Leave a Comment