Polishism #8.0

Aby sprawdzić czy popełniasz te powszechne błędy, rozwiąż najpierw poniższy quiz “check your knowledge”. Kiedy skończysz, przewiń stronę w dół poniżej zdjęcia, żeby sprawdzić swoje wyniki i dowiedzieć się jak poprawić swoje błędy. Jeżeli w lekcji występują trudniejsze słowa, są one napisane kursywą i po kliknięciu w nie wyświetli Ci się definicja z Diki.pl.


Please translate and write out the following sentences from Polish into English:

 1. W Polsce jest 38 milionów ludzi.
 2. To kosztuje 2,25$.
 3. W Pekinie jest 9 milionów rowerów. (Pekin = Beijing)
 4. Czy zgadniesz ile miliardów złotych wynosi polski dług? (zgadywać = to guess; wynosić = to be; dług = debt)
 5. Polski dług wynosi 878 miliardow zlotych.
 6. Potrzebujemy parę milionów złotych, aby wejść na rynek. (wejść na rynek = to enter the market)

 

Please say the following English sentences out loud (into a dictaphone or smartphone):

 1. My lips are numb after the Dentist’s.  = Moje usta są zdrętwiałe po wizycie u dentysty.
 2. We need to call a plumber.  = Musimy wezwać hydraulika.
 3. I like mountain climbing. = Lubię wspinaczkę wysokogórską.
 4. All the limbs of this old tree broke off in Hurricane Irma.  = Wszystkie konary tego starego drzewa połamał huragan Irma.

 

UWAGA! NIE PRZEWIJAJ EKRANU W DÓŁ, DOPÓKI NIE SKOŃCZYSZ QUIZU. ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ZDJĘCIEM PONIŻEJ.


The Picture you see on the main page of my blog for this article is from Stonington, Maine:

Maine

Coastal Maine

A couple of summers ago my family and I went to Maine, and I completely fell in love with it.  The nature is incredible, the historic colonial towns are adorable, and the people are open-minded and easy-going.  If you ever want to go on a 10 day trip to the US, think about flying into Boston for a couple of days, and then renting a car for a week and driving up and enjoy the incredible nature and good vibes in Maine. Watch this Tourism ad for a taste of what to expect.


 

 

 

 

 

 

Answers:

 1. There are 38 million people in Poland. = W Polsce jest 38 milionów ludzi.
 2. This costs 2.25$. = To kosztuje 2,25$. (. = ,)
 3. There are 9 million bicycles in Beijing. W Pekinie jest 9 milionów rowerów.
 4. Can you guess how many billions of zloties is the Polish debt? =  Czy zgadniesz ile miliardów złotych wynosi polski dług?
 5. The Polish debt is 879 billion zloties. = Polski dług wynosi 878 miliardów złotych.
 6. We need a couple million zloties to enter the market. = Potrzebujemy parę milionów złotych, aby wejść na rynek.

 


Lesson:

There are 2 things that I am checking for:

1) The first thing is if you translate the “million, billion, trillion” into the singular form or plural form? For example, did you say “millions” instead of “million” in: “There are 38 million people in Poland. = W Polsce jest 38 milionów ludzi” Many of my students will say incorrectly,  “There are 38 millions of people in Poland.” Unlike in Polish where you put numbers into the plural form, in English we do not.  Because we express it differently, this mistake comes up very often.

The rule in English:

1. We don’t add the plural  ‘s’ when we give an exact number:

 • 5 hundred zloties = Pięćset złotych
 • 3 thousand books = 3 tysiące książek
 • 99 million mosquitos = 99 milionów komarów
 • 15 billion stars = 15 miliardów gwiazd

Example: There are 9 million bicycles in Beijing. W Pekinie jest 9 milionów rowerów.

2. We don’t add the plural ‘s’ when we use a quantifier (words showing the amount/size) like: a coupleseveral or a few:

 • several million yearskilka milionów lat
 • a couple thousand peoplekilka tysięcy ludzi
 • a few hundred Euroskilkaset euro

Example: We need a couple million zloties to enter the market. = Potrzebujemy parę milionów złotych, aby wejść na rynek.

3. We add the plural ‘s’ if we don’t give an exact number.

 • hundreds of people = setki ludzi
 • thousands of ants = tysiące mrówek
 • millions of years = miliony lat

Example: Can you guess how many billions of zloties is the Polish debt? =  Czy zgadniesz ile miliardów złotych wynosi polski dług?


2) The second thing is if you use a point ( . ) instead of a comma ( , ) in numbers that are less than a whole.

 1. In the English system of counting any number that is a fraction of a whole number. Examples: Π = 3.14 (not 3,14 like in Polish). This costs $2.25 (not $2,25 like in Polish).
 2. We separate the “hundreds, thousands, millions, billions and trillions” with the use of a comma ( , ) whereas in Polish you either don’t use anything or you may use the point ( . ) Example: $1,100.45 ($1100,54 or $1.100,45 in Polish) The national debt is £23,000,000,000,000 ( £23.000.000.000.000 in Polish).

Pronunciation:

For the pronunciation part, I am looking to see if you pronounce  for the words in bold/black. Most Polish people have not realized that when we have an “mb” at the end of a word, it usually is silent. We do not pronounce the “b”

 

 1. My lips are numb after the Dentist’s.  = Moje usta są zdrętwiałe po wizycie u dentysty.
 2. We need to call a plumber.  = Musimy wezwać hydraulika.
 3. I like mountain climbing. = Lubię wspinaczkę wysokogórską.
 4. All the limbs of this old tree broke off in Hurricane Irma.  = Wszystkie konary tego starego drzewa połamał huragan Irma.

**** However there are of course always exceptions such as the word, “Number.” Here we do say the ‘b’.

 


Extra Practice:

Translate these sentences into English:

 1. Na niebie są biliony gwiazd.
 2. Nie martw się swoim długiem, Ameryka ma prawie 20 bilionów dolarów długu. [dług = debt]
 3. Nie mogę uwierzyć, że Despacito miało miliardy odsłon na YouTube. [odsłon = views]
 4. To ponad 3 miliardy odsłon, co jest jak połowa populacji planety!
 5. Ta firma zainwestowała kilka milionów dolarów w nowy projekt.
 6. Złoty stosunek wynosi 1,618.

Say these sentences out loud (record them if you can):

 1. Have you been to the catacombs in Paris? = Czy byłeś w katakumbach w Paryżu?
 2. We don’t hold our thumbs in the US, we cross our fingers. = Nie trzymamy kciuków w USA, my krzyrzujemy palce.
 3. The wolf will live with the lamb. = Wilk będzie żył z owcą.
 4. She isn’t dumb, I think she is smart. = Ona nie jest durna, myślę, że jest sprytna.
 5. I couldn’t drop a bomb on a city, even if they forced me into the military. = Nie zrzuciłbym bomby na miasto, nawet gdyby mnie zmuszali w wojsku.

Scroll down for the answers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers:

 1. There are trillions of stars in the sky. Na niebie są biliony gwiazd.
 2. Don’t worry about your debt, America is almost 20 trillion dollars in debt. = Nie martw się swoim długiem, Ameryka ma prawie 20 bilionów dolarów długu.
 3. I can’t believe that Despacito got billions of views on YouTube. = Nie mogę uwierzyć, że Despacito miało miliardy odsłon na YouTube.
 4. It’s over 3 billion views which is like half the planet’s population! = To ponad 3 miliardy odsłon, co jest jak połowa populacji planety!
 5. This company invested several million dollars into the new project. = Ta firma zainwestowała kilka milionów dolarów w nowy projekt.
 6. The golden ratio is 1.618. = Złoty stosunek wynosi 1,618.

 

The Pronunciation Part:

 

 1. Have you been to the catacombs in Paris? = Czy byłeś w katakumbach w Paryżu?
 2. We don’t hold our thumbs in the US, we cross our fingers. = Nie trzymamy kciuków w USA, my krzyrzujemy palce.
 3. The wolf will live with the lamb. Wilk będzie żył z owcą.
 4. She isn’t dumb, I think she is smart. Ona nie jest durna, myślę, że jest sprytna.
 5. I couldn’t drop a bomb on a city, even if they forced me into the military. Nie zrzuciłbym bomby na miasto, nawet gdyby mnie zmuszali w wojsku.

Hope this has helped! Please like and share!

Elijah Pendergraft

Please share and like on Facebook, if you have benefited from this post and you think others would too. Share on FacebookShare on LinkedIn

Leave a Comment